Urząd Skarbowy Brzeziny

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Brzezinach. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Brzezinach? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Brzezinach. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Brzezinach. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Brzezinach?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Brzezinach – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Brzeziny

Adres Urzędu Skarbowego w Brzezinach:

Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny

Telefon do Urzędu Skarbowego w Brzezinach:

(46) 874-30-11

Urząd Skarbowy Brzeziny – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Brzezinach:

us1003@ld.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Brzezinach:

NBP O/O Łódź
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
26101013710014142221000000

Podatek o towarów i usług (VAT)
73101013710014142222000000

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
23101013710014142223000000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
17101013710014142227000000

Sumy depozytowe – wpłaty z tytułu kaucji gwarancyjnej
97101013710014141391200000

Wpłaty dotyczące postępowania egzekucyjnego
97101013710014141391200000

Opłaty za wykonanie kserokopii dokumentów
17101013710014142227000000

Opłata skarbowa na rzecz Urzędu Miasta w Brzezinach  (zaświadczenia, pełnomocnictwa)
45878100060040003120000010 BS Andrespol

NBP O/O Bydgoszcz
KP PCC SD   71101000550201003000070000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Brzezinach:

http://www.lodz.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-brzezinach

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Miasto: Brzeziny
Gminy: Brzeziny, Dmosin, Jeżów, Rogów

PIT z Urzędem Skarbowym w Brzezinach

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Brzezinach powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”