Search

Urząd Skarbowy Brzesko

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Brzesku. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Brzesku? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Brzesku. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Brzesku. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Brzesku?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Brzesku – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Brzesko

Adres Urzędu Skarbowego w Brzesku:

Królowej Jadwigi 16, 32-800 Brzesko

Telefon do Urzędu Skarbowego w Brzesku:

(14) 663-28-23

Urząd Skarbowy Brzesko – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Brzesku:

us1203@mp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Brzesku:

18 1010 1270 0029 7422 2100 0000Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
65 1010 1270 0029 7422 2200 0000Podatek od towarów i usług (VAT)
15 1010 1270 0029 7422 2300 0000Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych (PPD)
Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych (PPE)
09 1010 1270 0029 7422 2700 0000pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych w szczególności:

 

NBP O/O Bydgoszcz

92 1010 0055 0201 2030 0007 0000 

Karta podatkowa (KP)
Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC)
Podatek od spadków i darowizn (SD)

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Brzesku:

http://www.krakow.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-brzesku

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Urząd Skarbowy w Brzesku obejmuje  gminy :

  •     Brzesko,
  •     Borzęcin,
  •     Czchów,
  •     Dębno,
  •     Gnojnik,
  •      Iwkowa,
  •     Szczurowa.