Urząd Skarbowy Bolesławiec

Poszukujesz kontaktu z Urzędem Skarbowym w Bolesławcu? Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Bolesławcu? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Bolesławcu. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Bolesławcu. Szukasz numerów kont Urzędu Skarbowego w Bolesławcu?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

 

Urząd Skarbowy Bolesławiec – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy w Bolesławcu

Adres Urzędu Skarbowego w Bolesławcu:

59-700 Bolesławiec
ul. Garncarska 10

Telefon do Urzędu Skarbowego w Bolesławcu:

75 64 65 200

Urząd Skarbowy Bolesławiec – godziny pracy:

poniedziałek 7:30-15:30
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-18:00
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Bolesławcu:

us0202@ds.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych US w Bolesławcu:

20 1010 1674 0004 3322 2100 0000podatek od osób prawnych – CIT
67 1010 1674 0004 3322 2200 0000podatek od towarów i usług – VAT
17 1010 1674 0004 3322 2300 0000podatek od osób fizycznych – PIT, PPE, PPD, PPR, PPL
32 1010 0055 0200 2020 0007 0000podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), karta podatkowa (KP), podatek od spadków i darowizn (SD) (NBP O/O Bydgoszcz)
11 1010 1674 0004 3322 2700 0000pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych (w tym grzywny, mandaty i inne kary pieniężne, opłaty za udostępnianie informacji komornikom sądowym)

 

91 1010 1674 0004 3313 9120 0000wpłaty z tytułu zajęć wierzytelności przez organ egzekucyjny

Strona internetowaUrzędu Skarbowego w Bolesławcu:

http://www.us.boleslawiec.pl

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

miasta :
Bolesławiec, Nowogrodziec
gminy :
Bolesławiec, Gromadka, Nowogrodziec, Osiecznica, Warta Bolesławiecka

PIT z Urzędem Skarbowym w Bolesławcu

Rozliczenie deklaracji PIT w Bolesławcu powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”