Search

Urząd Skarbowy Bochnia

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Bochni. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Bochni? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Bochni. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Bochni. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Bochni?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Bochni – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Bochnia

Adres Urzędu Skarbowego w Bochni:

Gołębia 3, 32-700 Bochnia

Telefon do Urzędu Skarbowego w Bochni:

(14) 615-26-00

Urząd Skarbowy Bochnia – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Bochni:

us1202@mp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Bochni:

Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT
25 1010 1270 0029 1622 2100 0000

Podatek od towarów i usług -VAT
72 1010 1270 0029 1622 2200 0000

Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT, PPL, PPE,PPD,PPR, PPW
22 1010 1270 0029 1622 2300 0000

Dochody państwowych jednostek budżetowych
16 1010 1270 0029 1622 2700 0000

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), spadków i darowizn (SD), zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej (KP)

40 1010 0055 0201 2020 0007 0000

Dział Egzekucji Administracyjnej – wpłaty zaległości z tytułów wykonawczych
96 1010 1270 0029 1613 9120 0000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Bochni:

http://www.krakow.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-bochni

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Urząd Skarbowy w Bochni terytorialnym  zasięgiem działania  obejmuje powiat bocheński:
miasto Bochnia
gminy: Bochnia, Drwinia, Lipnica Murowana, Łapanów,   Nowy Wiśnicz, Rzezawa, Trzciana, Żegocina.