Search

Urząd Skarbowy Augustów

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Augustowie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Augustowie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Augustowie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Augustowie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Augustowie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Augustowie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Augustów

Adres Urzędu Skarbowego w Augustowie:

Żabia 7, 16-300 Augustów

Telefon do Urzędu Skarbowego w Augustowie:

(87) 643-57-55

Urząd Skarbowy Augustów – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Augustowie:

us2002@pd.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Augustowie:

Rachunki bieżące Urzędu Skarbowego w Augustowie do gromadzenia dochodów budżetowych:
CIT – podatek dochodowy od osób prawnych:
05101010490213402221000000 NBP O/O Białystok
VAT – podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier:
52101010490213402222000000 NBP O/O Białystok
PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych:
02101010490213402223000000 NBP O/O Białystok
Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:
93101010490213402227000000 NBP O/O Białystok

Rachunki sum depozytowych Urzędu Skarbowego w Augustowie:
Egzekucja administracyjna:
76 1010 1049 0213 4013 9120 0000  NBP   O/O Białystok

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Augustowie:

http://www.bialystok.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-augustowie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

miasto:
Augustów
gminy:
Augustów
Bargłów Kościelny
Lipsk
Nowinka
Płaska
Sztabin