Trzeci Urząd Skarbowy Bydgoszcz

Kontakt do Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Trzeci Urząd Skarbowy Bydgoszcz? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Trzeci Urząd Skarbowy Bydgoszcz. Zobacz adres e-mail do Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Szukasz numerów kont bankowych Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy – Najważniejsze informacje

Trzeci Urząd Skarbowy Bydgoszcz

Adres Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy:

Tadeusza Rejtana 5, 85-032 Bydgoszcz

Telefon do Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy:

(52) 339-74-00

Trzeci Urząd Skarbowy Bydgoszcz – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy:

us0406@kp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy:

NBP O/O Bydgoszcz

09 1010 1078 0060 5722 2100 0000 podatek dochodowy od osób prawnych
56 1010 1078 0060 5722 2200 0000 podatek od towarów i usług (VAT)
06 1010 1078 0060 5722 2300 0000 podatek dochodowy od osób fizycznych
97 1010 1078 0060 5722 2700 0000 pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych
67 1010 0055 0200 4060 0007 0000 zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn

Strona internetowa Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy:

http://www.bydgoszcz.apodatkowa.gov.pl/trzeci-urzad-skarbowy-w-bydgoszczy

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Dzielnice Bydgoszczy:
Bielawy, Błonie, Bocianowo, Czyżkówko, Flisy, Jachcice, Janowo, Jary, Leśne, Miedzyń, Okole, Opławiec, Osowa Góra, Piaski, Prądy, Smukała Dolna, Śródmieście, Wilczak, Zawisza.

Terytorialny zasięg działania Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy wyznacza granica przebiegająca:

z Naczelnikiem Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy od mostu Pomorskiego, al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, al. Adrmii Krajowej,
z Naczelnikiem Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy nurtem rzeki Brdy od mostu Pomorskiego do mostów Solidarności, ul. Marszałka Focha, ul. Kruszwicką, ul. Szubińską.
Ulice graniczne są objęte terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy