Pierwszy Urząd Skarbowy Zielona Góra

Kontakt do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze. Zobacz adres e-mail do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze. Szukasz numerów kont bankowych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze – Najważniejsze informacje

Pierwszy Urząd Skarbowy Zielona Góra

Adres Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze:

dr. Pieniężnego 24, 65-054 Zielona Góra

Telefon do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze:

(68) 456-01-00

Pierwszy Urząd Skarbowy Zielona Góra – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze:

us808@lu.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze:

Rachunki bieżące Urzędu do gromadzenia dochodów budżetowych:

 1. Karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, PCC
  19 1010 0055 0200 8080 0007 0000 NBP O/O Bydgoszcz
 2. CIT – podatek dochodowy od osób prawnych
  70 1010 1704 0020 9122 2100 0000 NBP O/O Zielona Góra
 3. VAT – podatek od towarów i usług
  20 1010 1704 0020 9122 2200 0000 NBP O/O Zielona Góra
 4. PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych
  67 1010 1704 0020 9122 2300 0000 NBP O/O Zielona Góra
 5. Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i nieopodatkowanych należności budżetowych:
  61 1010 1704 0020 9122 2700 0000 NBP O/O Zielona Góra
 6. Rachunek bankowy organu egzekucyjnego Pierwszego Urzędu Skarbowego
  44 1010 1704 0020 9113 9120 0000 NBP O/O Zielona Góra

Strona internetowa Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze:

http://www.zielonagora.apodatkowa.gov.pl/pierwszy-urzad-skarbowy-w-zielonej-gorze

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Terytorialny zasięg działania Naczelnika Urzędu Skarbowego obejmuje część zachodnią miasta Zielona Góra, którego podział wyznaczają ulice: Wrocławska, Kupiecka, Stefana Batorego, z wyłączeniem ulic położonych na terenie dzielnicy Nowe Miasto.