Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście

Kontakt do Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście. Zobacz adres e-mail do Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście. Szukasz numerów kont bankowych Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście – Najważniejsze informacje

Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście

Adres Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście:

Lindleya 14, 02-013 Warszawa

Telefon do Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście:

(22) 584-61-00; (22) 584-61-06

Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście:

us1435@mz.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście:

NBP O/O Warszawa

konto do wpłat kaucji gwarancyjnej
93 1010 1010  0165 8013 9120 1000

podatek dochodowy od osób fizycznych
53 1010 1010 0165 8022 2300 0000

podatek dochodowy od osób prawnych
56 1010 1010 0165 8022 2100 0000

wpłaty z zysku i inne
47 1010 1010 0165 8022 2700 0000

podatek od towarów i usług
06 1010 1010 0165 8022 2200 0000

NBP O/O Bydgoszcz

karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

31 1010 0055 0201 4350 0007 0000

wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

Opłata skarbowa:
Bank Handlowy Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota

95 1030 1508 0000 0005 5002 4055

Strona internetowa Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście:

http://www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/pierwszy-urzad-skarbowy-warszawa-srodmiescie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Dzielnice m. st. Warszawy: Śródmieście (część północna począwszy od linii Al. Jerozolimskich), Żoliborz.