Search

Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu

Kontakt do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu. Zobacz adres e-mail do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu. Szukasz numerów kont bankowych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu – Najważniejsze informacje

Pierwszy Urząd Skarbowy Radom

Adres Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu:

Stanisława Zbrowskiego 106, 26-600 Radom

Telefon do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu:

(48) 368-14-00; (48) 368-14-03

Pierwszy Urząd Skarbowy Radom – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu:

us1424@mz.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu:

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo radzimy sprawdzić aktualne numery kont bankowych na stronie Urzędu Skarbowego. Link do strony Urzędu Skarbowego jest widoczny poniżej.

Strona internetowa Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu:

http://www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/pierwszy-urzad-skarbowy-w-radomiu

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Część miasta na prawach powiatu – Radom, część północna miasta tj.: Gołębiów, Osiedle XV – Lecia, Osiedle Akademickie, Osiedle n/Potokiem, Michałów, Obozisko, Kaptur, Wacyn, Kozia Góra, Koniówka, Wincentów, Krzewień, Wielogóra, Mleczna, Huta Józefowska, Józefów, Wólka Klwatecka, Klatka Szlachecka, Stara Wola Gołębiowska, Nowa Wola Gołębiowska, Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki (terytorialny zasięg działania dotyczący podziału miasta Radomia wyznacza linia przebiegająca ulicami: Lubelską, St. Żeromskiego, Pl. Kazimierza Wielkiego, M. Reja, Plac Ks. Kotlarza, L. Okulickiego, Kielecką w stronę Wolanowskiej oraz Wolanowską do granic miasta.
Ulice graniczne (numery parzyste i nieparzyste) objęte są terytorialnym zasięgiem działania Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu.
Część powiatu radomskiego obejmującą:
Miasta: Iłża, Pionki, Skaryszew
Gminy: Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko,Pionki, Skaryszew, Zakrzew.