Pierwszy Urząd Skarbowy Toruń

Kontakt do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu. Zobacz adres e-mail do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu. Szukasz numerów kont bankowych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Pierwszy Urząd Skarbowy Toruń – Najważniejsze informacje

Pierwszy Urząd Skarbowy Toruń

Adres Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu:

Szosa Chełmińska 34/36, 87-100 Toruń

Telefon do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu:

(056) 610-91-00

Pierwszy Urząd Skarbowy Toruń – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu:

us0416@kp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu:

17 1010 1078 0039 2622 2100 0000 podatek dochodowy od osób prawnych
64 1010 1078 0039 2622 2200 0000 podatek od towarów i usług (VAT)
14 1010 1078 0039 2622 2300 0000 podatek dochodowy od osób fizycznych
08 1010 1078 0039 2622 2700 0000 pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych
05 1010 0055 0200 4160 0007 0000 zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn

Strona internetowa Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu:

http://www.bydgoszcz.apodatkowa.gov.pl/pierwszy-urzad-skarbowy-w-toruniu

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

część zachodnia miasta pod nazwami: Bydgoskie, Chełmińskie, Czerniewice, Podgórz,   Rudak, Staromiejskie, Wrzosy
Terytorialne zasięgi działania Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu i Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu dzieli granica wyznaczona ulicami: Grudziądzką, Warneńczyka, Przy Kaszowniku, Plac Pokoju Toruńskiego, wzdłuż torów kolejowych do mostu kolejowego oraz nurtem rzeki Wisły do południowej granicy miasta.
Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu.

PIT z Pierwszym Urzędem Skarbowym w Toruniu

Rozliczenie deklaracji PIT w Toruniu powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”