Search

Pierwszy Urząd Skarbowy Toruń

Kontakt do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu. Zobacz adres e-mail do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu. Szukasz numerów kont bankowych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Pierwszy Urząd Skarbowy Toruń – Najważniejsze informacje

Pierwszy Urząd Skarbowy Toruń

Adres Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu:

Szosa Chełmińska 34/36, 87-100 Toruń

Telefon do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu:

(056) 610-91-00

Pierwszy Urząd Skarbowy Toruń – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu:

us0416@kp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu:

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo radzimy sprawdzić aktualne numery kont bankowych na stronie Urzędu Skarbowego. Link do strony Urzędu Skarbowego jest widoczny poniżej.

Strona internetowa Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu:

http://www.bydgoszcz.apodatkowa.gov.pl/pierwszy-urzad-skarbowy-w-toruniu

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

część zachodnia miasta pod nazwami: Bydgoskie, Chełmińskie, Czerniewice, Podgórz,   Rudak, Staromiejskie, Wrzosy
Terytorialne zasięgi działania Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu i Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu dzieli granica wyznaczona ulicami: Grudziądzką, Warneńczyka, Przy Kaszowniku, Plac Pokoju Toruńskiego, wzdłuż torów kolejowych do mostu kolejowego oraz nurtem rzeki Wisły do południowej granicy miasta.
Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu.