Pierwszy Urząd Skarbowy Poznań

Kontakt do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu. Zobacz adres e-mail do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu. Szukasz numerów kont bankowych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu – Najważniejsze informacje

Pierwszy Urząd Skarbowy Poznań

Adres Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu:

ul. Dolna Wilda 80 61-501 Poznań

Telefon do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu:

(61) 657-87-87

Pierwszy Urząd Skarbowy Poznań – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu:

us3023@wp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu:

 • CIT – podatek dochodowy od osób prawnych:
  18 1010 1469 0000 2622 2100 0000 NBP O/O Poznań,
 • VAT – podatek od towarów i usług:
  65 1010 1469 0000 2622 2200 0000 NBP O/O Poznań,
 • PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych:
  15 1010 1469 0000 2622 2300 0000 NBP O/O Poznań,
 • KP PCC SD – zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn:
  60 1010 0055 0203 0230 0007 0000 NBP O/O Bydgoszcz,
 • in.d. – pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych:
  09 1010 1469 0000 2622 2700 0000 NBP O/O Poznań

Punkty kasowe obsługujące bezprowizyjnie wpłaty i wypłaty w celach podatkowych dla Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu:
Urząd Pocztowy Poznań 5, ul. 28 czerwca 1956 r. 132,
Filia Urzędu Pocztowego Poznań 5, ul. Przemysłowa 64,

Urząd Pocztowy Swarzędz 1, ul. Dworcowa 7 – dla oddziału PUS Poznań w Swarzędzu,
Filia Urzędu Pocztowego Swarzędz 1, ul. Graniczna 63 – dla oddziału PUS Poznań w Swarzędzu

Strona internetowa Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu:

http://www.poznan.apodatkowa.gov.pl/pierwszy-urzad-skarbowy-w-poznaniu

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Część powiatu poznańskiego obejmujący gminy:

Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Murowana Goslina, Pobiedziska, Stęszew, Swarzędz

PIT z Urzędem Skarbowym w Poznaniu

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Poznaniu powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”