Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź – Górna

Kontakt do Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź – Górna? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź – Górna. Zobacz adres e-mail do Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna. Szukasz numerów kont bankowych Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź – Górna – Najważniejsze informacje

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź – Górna

Adres Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna:

93-578, Wróblewskiego 10, 93-578 Łódź

Telefon do Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna:

(42)258-81-00

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź – Górna – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna:

us1010@ld.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna:

NBP O/O Łódź
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
36101013710000842221000000

Podatek o towarów i usług (VAT)
83101013710000842222000000

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
33101013710000842223000000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
27101013710000842227000000

Sumy depozytowe – wpłaty z tytułu kaucji gwarancyjnej
73101013710000841391201000

Wpłaty dotyczące postępowania egzekucyjnego
10101013710000841391200000

Opłaty za wykonanie kserokopii dokumentów
27101013710000842227000000

Opłata skarbowa na rzecz Urzędu Miasta Łodzi (zaświadczenia, pełnomocnictwa)
08156000132025030551330016

NBP O/O Bydgoszcz
KP PCC SD    47101000550201010000070000

Konta bankowe dla dochodów scentralizowanych

Wpłaty związane m.in. z rozliczaniem należności celnych, podatkowych, opłat i dopłat oraz innych dochodów rozliczanych centralnie, należy przekazywać na poniższe konta Urzędu Celnego w Nowym Targu:

25 1010 1270 0008 2422 3100 0000
84 1010 1270 0008 2422 2400 0000
09 1010 1270 0008 2413 9130 0000
14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

Strona internetowa Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna:

http://www.lodz.apodatkowa.gov.pl/pierwszy-urzad-skarbowy-lodz-gorna

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Widoczny pod tym linkiem http://www.lodz.apodatkowa.gov.pl/documents/3470509/4213050/I+US+%C5%82%C3%B3d%C5%BA-G%C3%B3rna_zasi%C4%99g+teryt..pdf

PIT z Urzędem Skarbowym Łódź – Górna

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym Łódź – Górna powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”