Search

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź – Bałuty

Kontakt do Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź – Bałuty? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź – Bałuty. Zobacz adres e-mail do Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty. Szukasz numerów kont bankowych Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź – Bałuty – Najważniejsze informacje

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź – Bałuty

Adres Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty:

Zachodnia 47, 90-001 Łódź

Telefon do Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty:

(42) 253-56-00

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź – Bałuty – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty:

us1008@ld.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty:

NBP O/O Łódź
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
21101013710000422221000000

Podatek o towarów i usług (VAT)
68101013710000422222000000

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
18101013710000422223000000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
12101013710000422227000000

Sumy depozytowe – wpłaty z tytułu kaucji gwarancyjnej, zabezpieczeń i zbiegów egzekucji
58101013710000421391201000

Wpłaty dotyczące postępowania egzekucyjnego
92101013710000421391200000

Opłaty za wykonanie kserokopii dokumentów
12101013710000422227000000

Opłata skarbowa na rzecz Urzędu Miasta Łodzi (zaświadczenia, pełnomocnictwa)
08156000132025030551330016

NBP O/O Bydgoszcz
KP PCC SD  40101000550201008000070000

Strona internetowa Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty:

http://www.lodz.apodatkowa.gov.pl/pierwszy-urzad-skarbowy-lodz-baluty

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

 

Widoczny pod tym linkiem http://www.lodz.apodatkowa.gov.pl/documents/3470509/4213044/zasi%C4%99g+terytorialny