Search

Pierwszy Urząd Skarbowy Katowice

Kontakt do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach. Zobacz adres e-mail do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach. Szukasz numerów kont bankowych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach – Najważniejsze informacje

Pierwszy Urząd Skarbowy Katowice

Adres Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach:

Żwirki i Wigury 17, 40-001 Katowice

Telefon do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach:

(32) 359 72 00

Pierwszy Urząd Skarbowy Katowice – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach:

us2416@sl.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach:

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo radzimy sprawdzić aktualne numery kont bankowych na stronie Urzędu Skarbowego. Link do strony Urzędu Skarbowego jest widoczny poniżej.

Strona internetowa Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach:

http://www.katowice.apodatkowa.gov.pl/pierwszy-urzad-skarbowy-w-katowicach

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Część miasta na prawach powiatu – Katowice (część zachodnia miasta).
Terytorialne zasięgi działania Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach i Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach dzieli granica wyznaczona ulicami Tadeusza Kościuszki i Wojciecha Korfantego.
Ulice graniczne łącznie z ulicami: Pocztową, Św. Jana, Rynkiem objęte są terytorialnym zasięgiem działania Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach.