Pierwszy Urząd Skarbowy Kalisz

Kontakt do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu. Zobacz adres e-mail do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu. Szukasz numerów kont bankowych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu – Najważniejsze informacje

Pierwszy Urząd Skarbowy Kalisz

Adres Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu:

Wrocławska 12-14, 62-800 Kalisz

Telefon do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu:

(62) 768-17-00

Pierwszy Urząd Skarbowy Kalisz – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu:

us3007@wp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu:

 • CIT – podatek dochodowy od osób prawnych:
  61 1010 1469 0001 2722 2100 0000 NBP O/O Poznań,
 • VAT – podatek od towarów i usług:
  11 1010 1469 0001 2722 2200 0000 NBP O/O Poznań,
 • PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych:
  58 1010 1469 0001 2722 2300 0000 NBP O/O Poznań,
 • KP PCC SD – zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn:
  04 1010 0055 0203 0070 0007 0000 NBP O/O Bydgoszcz,
 • in.d. – pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych:
  52 1010 1469 0001 2722 2700 0000 NBP O/O Poznań

Punkty kasowe obsługujące bezprowizyjnie wpłaty i wypłaty w celach podatkowych dla Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu:
Urząd Pocztowy Kalisz 1, ul. Zamkowa 18-20,
Filia Urzędu Pocztowego Kalisz 1, ul. Serbinowska 25-27

Strona internetowa Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu:

http://www.poznan.apodatkowa.gov.pl/pierwszy-urzad-skarbowy-w-kaliszu

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Miasto na prawach powiatu – Kalisz

PIT z Urzędem Skarbowym w Kaliszu

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Kaliszu powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”