Pierwszy Urząd Skarbowy Gliwice

Kontakt do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach. Zobacz adres e-mail do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach. Szukasz numerów kont bankowych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach – Najważniejsze informacje

Pierwszy Urząd Skarbowy Gliwice

Adres Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach:

Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

Telefon do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach:

(32) 339-66-00

Pierwszy Urząd Skarbowy Gliwice – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach:

us2412@sl.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach:

Rachunki bankowe urzędu prowadzone przez Okręgowy Oddział NBP w Katowicach

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 32101012123055122221000000

Podatek od towarów i usług VAT – 79101012123055122222000000

Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-5, PIT-5L, podatek dochodowy zryczałtowany,podatek od wynagrodzeń PIT-4, podatek od umów-zleceń, rozliczenia roczne PIT 36-37, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 – 29101012123055122223000000

Sumy depozytowe – 06101012123055121391200000

Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych – 23101012123055122227000000

Rachunki bankowe urzędu prowadzone przez Okręgowy Oddział NBP w Bydgoszczy

Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC, podatek od spadków i darowizn SD, karta podatkowa KP – 07101000550202412000070000

Strona internetowa Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach:

http://www.katowice.apodatkowa.gov.pl/pierwszy-urzad-skarbowy-w-gliwicach

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Południowa część miasta na prawa powiatu Gliwice.

PIT z Urzędem Skarbowym w Gliwicach

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Gliwicach powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”