Pierwszy Urząd Skarbowy Gdynia

Kontakt do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni. Zobacz adres e-mail do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni. Szukasz numerów kont bankowych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni – Najważniejsze informacje

Pierwszy Urząd Skarbowy Gdynia

Adres Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni:

Władysława IV 2/4, 81-353 Gdynia

Telefon do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni:

(58) 76 54 600

Pierwszy Urząd Skarbowy Gdynia – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni:

us2208@pm.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni:

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
NBP O/O Gdańsk 98 1010 1140 0143 7122 2100 0000

Podatek od towarów i usług (VAT)
NBP O/O Gdańsk 48 1010 1140 0143 7122 2200 0000

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
NBP O/O Gdańsk 95 1010 1140 0143 7122 2300 0000

Inne dochody
NBP O/O Gdańsk  89 1010 1140 0143 7122 2700 0000

KP PCC SD
NBP O/O Bydgoszcz 69 1010 0055 0202 2080 0007 0000

Opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy:
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
73 1440 1026 6153 0410 0000 0065

Strona internetowa Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni:

http://www.gdansk.apodatkowa.gov.pl/pierwszy-urzad-skarbowy-w-gdyni

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Zobacz wykaz ulic http://www.gdansk.apodatkowa.gov.pl/documents/3555563/4924174/ulicePUS_Gdynia_2015.pdf