Pierwszy Urząd Skarbowy Bielsko-Biała

Kontakt do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej. Zobacz adres e-mail do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej. Szukasz numerów kont bankowych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej – Najważniejsze informacje

Pierwszy Urząd Skarbowy Bielsko-Biała

Adres Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej:

Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej:

(33) 499-82-00

Pierwszy Urząd Skarbowy Bielsko-Biała – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej:

us2403@sl.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej:

Rachunki bankowe urzędu prowadzone przez Okręgowy Oddział NBP w Katowicach

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 67101012120049102221000000

Podatek od towarów i usług VAT – 17101012120049102222000000

Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-5,PIT-5L, podatek dochodowy zryczałtowany, podatek od wynagrodzeń PIT-4, podatek od umów-zleceń, rozliczenia roczne PIT 36-37, PIT-36L, PIT-38 – 64101012120049102223000000

Opłata skarbowa – Urząd Miejski w Bielsku-Białej –  86124069602735055555555555
Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych – 58101012120049102227000000

Rachunki bankowe urzędu prowadzone przez Okręgowy Oddział NBP w Bydgoszczy

Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC, podatek od spadków i darowizn SD, karta podatkowa KP – 24101000550202403000070000

Strona internetowa Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej:

http://www.katowice.apodatkowa.gov.pl/pierwszy-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Część miasta Bielsko-Biała leżąca na zachodnim brzegu rzeki Białej.

PIT z Urzędem Skarbowym w Bielsku-Białej

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”