Search

Małopolski Urząd Skarbowy

Kontakt do Małopolskiego Urzędu Skarbowego. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Małopolski Urząd Skarbowy? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Małopolski Urząd Skarbowy. Zobacz adres e-mail do Małopolskiego Urzędu Skarbowego. Szukasz numerów kont bankowych Małopolskiego Urzędu Skarbowego?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Małopolski Urząd Skarbowy – Najważniejsze informacje

Małopolski Urząd Skarbowy

Adres Małopolskiego Urzędu Skarbowego:

os. Bohaterów Września 80, 31-621 Kraków

Telefon do Małopolskiego Urzędu Skarbowego:

(12) 681-70-00

Małopolski Urząd Skarbowy – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Małopolskiego Urzędu Skarbowego:

mus@mp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Małopolskiego Urzędu Skarbowego:

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo radzimy sprawdzić aktualne numery kont bankowych na stronie Urzędu Skarbowego. Link do strony Urzędu Skarbowego jest widoczny poniżej.

Strona internetowa Małopolskiego Urzędu Skarbowego:

http://www.krakow.apodatkowa.gov.pl/malopolski-urzad-skarbowy-w-krakowie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1441), zakres terytorialnego zasięgu działania Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie obejmuje obszar województwa małopolskiego, w którym znajdują się siedziby 28 urzędów skarbowych.