Drugi Urząd Skarbowy Zielona Góra

Kontakt do Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze. Zobacz adres e-mail do Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze. Szukasz numerów kont bankowych Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze – Najważniejsze informacje

Drugi Urząd Skarbowy Zielona Góra

Adres Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze:

Doktora Pieniężnego 24, 65-054 Zielona Góra

Telefon do Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze:

(68) 456-02-00

Drugi Urząd Skarbowy Zielona Góra – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze:

us809@lu.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze:

Rachunki bieżące Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze do gromadzenia dochodów budżetowych:

 1. Karta podatkowa, spadki i darowizny, PCC:
  71 1010 0055 0200 8090 0007 0000 – NBP O/O Bydgoszcz
 2. CIT – podatek dochodowy od osób prawnych:
  75 1010 1704 0055 0022 2100 0000 NBP O/O Zielona Góra
 3. VAT – podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier:
  25 1010 1704 0055 0022 2200 0000 NBP O/O Zielona Góra
 4. PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych:
  72 1010 1704 0055 0022 2300 0000 NBP O/O Zielona Góra
 5. Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:
  66 1010 1704 0055 0022 2700 0000 NBP O/O Zielona Góra
 6. Rachunek bankowy organu egzekucyjnego Drugiego Urzędu Skarbowego
  49 1010 1704 0055 0013 9120 0000 NBP O/O Zielona Góra

Strona internetowa Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze:

http://www.zielonagora.apodatkowa.gov.pl/drugi-urzad-skarbowy-w-zielonej-gorze

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

 • część miasta na prawach powiatu – Zielona Góra dzielnica „Nowe Miasto” oraz wschodni obszar miasta, którego podział wyznaczają ulice: Wrocławska, Kupiecka i Stefana Batorego oraz teren gmin: Babimost, Bojadła, Czerwieńsk, Kargowa, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór,
 • część wschodnia miasta Zielona Góra funkcjonująca na prawach powiatu.