Drugi Urząd Skarbowy Toruń

Kontakt do Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu. Zobacz adres e-mail do Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu. Szukasz numerów kont bankowych Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu – Najważniejsze informacje

Drugi Urząd Skarbowy Toruń

Adres Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu:

Mazowiecka 63/65, 87-100 Toruń

Telefon do Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu:

(56) 664-77-00; Nacz: (56) 664-77-77

Drugi Urząd Skarbowy Toruń – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu:

us0417@kp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu:

 • 85 1010 1078 0026 4222 2100 0000 podatek dochodowy od osób prawnych
 • 35 1010 1078 0026 4222 2200 0000 podatek od towarów i usług (VAT)
 • 82 1010 1078 0026 4222 2300 0000 podatek dochodowy od osób fizycznych
 • 76 1010 1078 0026 4222 2700 0000 pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych
 • 57 1010 0055 0200 4170 0007 0000 zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn

Numery rachunków bankowych dla podatków akcyzowych:
Numery rachunków bankowych Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:

 • 85 1010 1270 0008 2422 2400 0000 podatek akcyzowy, podatek od  gier, podatek od wydobycia niektórych kapalin, podatek od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych
 • 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000 opłata paliwowa
 • 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000 mandaty kks
 • 14 1010 1270 0008 2413 9120 0000 zabezpieczenia akcyzowe (Bank Spółdzielczy w Brodnicy Oddział w Chełmży Oddział Operacyjny w Toruniu)

Nr rachunku Urzędu Miasta w Toruniu dot. opłaty skarbowej w sprawie wydawanych:
zaświadczeń, NIP-5/W, potwierdzeń rejestracji VAT
37 11602202 0000 0000 8344 0799

Strona internetowa Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu:

http://www.bydgoszcz.apodatkowa.gov.pl/drugi-urzad-skarbowy-w-toruniu

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Części Torunia – miasta na prawach powiatu:
część wschodnia miasta pod nazwami: Grębocin-Bielawy, Jakubskie, Kaszczorek, Mokre, Na Skarpie, Rubinkowo.
Powiat toruński obejmujący:

 • miasto: Chełmża
 • gminy: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka

PIT z Drugim Urzędem Skarbowym w Toruniu

Rozliczenie deklaracji PIT w Toruniu powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”