Drugi Urząd Skarbowy Tarnów

Kontakt do Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie. Zobacz adres e-mail do Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie. Szukasz numerów kont bankowych Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie – Najważniejsze informacje

Drugi Urząd Skarbowy Tarnów

Adres Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie:

Al. Solidarności 5-9B, 33-100 Tarnów

Telefon do Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie:

(14) 632-82-00

Drugi Urząd Skarbowy Tarnów – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie:

us1224@mp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie:

07 1010 1270 0035 6422 2100 0000 – NBP o/o w Krakowie
podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
54 1010 1270 0035 6422 2200 0000 – NBP o/o w Krakowie
podatek od towarów i usług oraz podatek od gier (VAT)
04 1010 1270 0035 6422 2300 0000 – NBP o/o w Krakowie
podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
95 1010 1270 0035 6422 2700 0000 – NBP o/o w Krakowie
pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
20 1010 0055 0201 2240 0007 0000 – NBP o/o w Bydgoszczy
zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn (KP PCC SD)
78 1010 1270 0035 6413 9120 0000 – NBP o/o w Krakowie
sumy depozytowe organu egzekucyjnego

Strona internetowa Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie:

http://www.krakow.apodatkowa.gov.pl/drugi-urzad-skarbowy-w-tarnowie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym:
Część miasta na prawach powiatu – Tarnów obejmującą część południowo-zachodnią miasta.
Część powiatu tarnowskiego obejmująca gminy: Lisia Góra, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Szerzyny, Tarnów, Tuchów, Wietrzychowice, Żabno.
Terytorialne zasięgi działania Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie i Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie dzieli granica wyznaczona ulicami: Klikowską, Krasińskiego, pl. T. Kościuszki, ul.: G. Narutowicza, Konarskiego, Gumniską, Braci Saków. Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie.