Drugi Urząd Skarbowy Szczecin

Kontakt do Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Drugi Urząd Skarbowy Szczecin? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Drugi Urząd Skarbowy Szczecin. Zobacz adres e-mail do Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie. Szukasz numerów kont bankowych Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie – Najważniejsze informacje

Drugi Urząd Skarbowy Szczecin

Adres Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie:

Zygmunta Felczaka 19, 71-417 Szczecin

Telefon Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie:

(91) 882-31-00

Drugi Urząd Skarbowy Szczecin – godziny otwarcia:

poniedziałek 07:30–18:00
wtorek 07:30–15:30
środa 07:30–15:30
czwartek 07:30–15:30
piątek 07:30–15:30

Adres e-mail Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie:

us3216@zp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie:

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT):

35 1010 1599 0039 5522 2100 0000

Podatek od towarów i usług (VAT):

82 1010 1599 0039 5522 2200 0000

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT):

32 1010 1599 0039 5522 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

26 1010 1599 0039 5522 2700 0000

Zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa); podatek od czynności cywilnoprawnych; podatek od spadków i darowizn (KP PCC SD):

08 1010 0055 0203 2160 0007 0000

Rachunek bankowy do przeprowadzania rozliczeń środków pieniężnych uzyskiwanych w postępowaniu egzekucyjnym:

04 1010 1599 0039 5513 9130 0000

Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa (MANDATY):

47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiących dochód budżetu państwa (MANDAT-JNG):

96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

Strona internetowa Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie:

http://www.szczecin.apodatkowa.gov.pl/drugi-urzad-skarbowy-w-szczecinie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Właściwość miejscowa

części miasta na prawach powiatu – Szczecin pod nazwami:
Centrum – część, Głębokie-Pilchowo, Gumieńce, Krzekowo-Bezrzecze, Łękno, Nowe Miasto, Pogodno, Śródmieście-Północ część, Śródmieście-Zachód, Świerczewo, Turzyn