Drugi Urząd Skarbowy Łódź – Górna

Kontakt do Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Drugi Urząd Skarbowy Łódź – Górna? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Drugi Urząd Skarbowy Łódź – Górna. Zobacz adres e-mail do Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna. Szukasz numerów kont bankowych Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Drugi Urząd Skarbowy Łódź – Górna – Najważniejsze informacje

Drugi Urząd Skarbowy Łódź – Górna

Adres Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna:

Wróblewskiego 10A, 90-001 Łódź

Telefon do Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna:

(42) 258-82-00

Drugi Urząd Skarbowy Łódź – Górna – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna:

us1011@ld.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna:

NBP O/O Łódź

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
91101013710011112221000000

Podatek o towarów i usług (VAT)
41101013710011112222000000

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
88101013710011112223000000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
82101013710011112227000000

Sumy depozytowe – wpłaty z tytułu kaucji gwarancyjnej
65101013710011111391200000

Wpłaty dotyczące postępowania egzekucyjnego
65101013710011111391200000

Opłaty za wykonanie kserokopii dokumentów
82101013710011112227000000

Opłata skarbowa na rzecz Urzędu Miasta Łodzi (zaświadczenia, pełnomocnictwa)
08156000132025030551330016

NBP O/O Bydgoszcz
KP PCC SD  02101000550201011000070000

Strona internetowa Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna:

http://www.lodz.apodatkowa.gov.pl/drugi-urzad-skarbowy-lodz-gorna

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Szczegółowy zasięg terytorialny jest dostępny tutaj http://www.lodz.apodatkowa.gov.pl/documents/3470509/4213053/Zasi%C4%99g+terytorialny