Drugi Urząd Skarbowy Łódź – Bałuty

Kontakt do Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Drugi Urząd Skarbowy Łódź – Bałuty? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Drugi Urząd Skarbowy Łódź – Bałuty. Zobacz adres e-mail do Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty. Szukasz numerów kont bankowych Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Drugi Urząd Skarbowy Łódź – Bałuty – Najważniejsze informacje

Drugi Urząd Skarbowy Łódź – Bałuty

Adres Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty:

Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 105, 91-222 Łódź

Telefon do Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty:

(42) 253-40-00

Drugi Urząd Skarbowy Łódź – Bałuty – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty:

us1009@ld.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty:

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
88101013710000552221000000

Podatek o towarów i usług (VAT)
38101013710000552222000000

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
85101013710000552223000000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
79101013710000552227000000

Sumy depozytowe – wpłaty z tytułu kaucjigwarancyjnej
91101013710000551391202000

Wpłaty dotyczące postępowania egzekucyjnego
62101013710000551391200000

Opłaty za wykonanie kserokopii dokumentów
79101013710000552227000000

Opłata skarbowa na rzecz Urzędu Miasta Łodzi (zaświadczenia, pełnomocnictwa)
08156000132025030551330016

NBP O/O Bydgoszcz
KP PCC SD    92101000550201009000070000

Strona internetowa Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty:

http://www.lodz.apodatkowa.gov.pl/drugi-urzad-skarbowy-lodz-baluty

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Szczegółowy zasięg terytorialny jest dostępny tutaj http://www.lodz.apodatkowa.gov.pl/documents/3470509/4213047/Zasi%C4%99g+terytorialny