Drugi Urząd Skarbowy Koszalin

Kontakt do Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Drugi Urząd Skarbowy Koszalin? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Drugi Urząd Skarbowy Koszalin. Zobacz adres e-mail do Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie. Szukasz numerów kont bankowych Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Drugi Urząd Skarbowy w Koszalinie – Najważniejsze informacje

Drugi Urząd Skarbowy Koszalin

Adres Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie:

Stanisława Moniuszki 15, 75-001 Koszalin

Telefon Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie:

(94) 347-75-00

Drugi Urząd Skarbowy Koszalin – godziny otwarcia:

poniedziałek 07:30–18:00
wtorek 07:30–15:30
środa 07:30–15:30
czwartek 07:30–15:30
piątek 07:30–15:30

Adres e-mail Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie:

us3211@zp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie:

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT):

89 1010 1599 0144 2722 2100 0000

Podatek od towarów i usług (VAT):

39 1010 1599 0144 2722 2200 0000

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT):

86 1010 1599 0144 2722 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

80 1010 1599 0144 2722 2700 0000

Zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa); podatek od czynności cywilnoprawnych; podatek od spadków i darowizn (KP PCC SD):

39 1010 0055 0203 2110 0007 0000

Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa (MANDATY):

47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiących dochód budżetu państwa (MANDAT-JNG):

96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

Strona internetowa Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie:

http://www.szczecin.apodatkowa.gov.pl/drugi-urzad-skarbowy-w-koszalinie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

powiat koszaliński obejmujący:

gminy: Będzino, Biesiekierz, Bobolice, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Świeszyno

powiat sławieński obejmujący:

miasta: Darłowo, Sławno

gminy: Darłowo, Malechowo, Postomino, Sławno