Drugi Urząd Skarbowy Kielce

Kontakt do Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Drugi Urząd Skarbowy Kielce? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Drugi Urząd Skarbowy Kielce. Zobacz adres e-mail do Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach. Szukasz numerów kont bankowych Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach – Najważniejsze informacje

Drugi Urząd Skarbowy Kielce

Adres Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach:

Częstochowska 20, 25-647 Kielce

Telefon Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach:

(41) 364-70-00

Drugi Urząd Skarbowy Kielce – godziny otwarcia:

poniedziałek 07:30–18:00
wtorek 07:30–15:30
środa 07:30–15:30
czwartek 07:30–15:30
piątek 07:30–15:30

Adres e-mail Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach:

us2605@sk.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach:

Numery kont w NBP Oddział Okręgowy w Kielcach:
05 1010 1238 08501022 2100 0000 – podatek dochodowy od osób prawnych
52 1010 1238 08501022 2200 0000 – podatek od towarów i usług
02 1010 12380 8501022 2300 0000 – podatek dochodowy od osób fizycznych
93 1010 1238 08501022 2700 0000 – pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych

Numer konta w NBP Oddział Okręgowy  w Bydgoszczy:

52 1010 0055 0202 6050 0007 0000 – zryczałtowany podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej(KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

47 1010 0055 0201 6090 0999 0000 – „MANDATY” rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa oraz

96 1010 0055 0201 6090 0998 0000 – „MANDAT-JNG” rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiących dochód budżetu państwa.

Strona internetowa Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach:

http://www.kielce.apodatkowa.gov.pl/drugi-urzad-skarbowy-w-kielcach

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Terytorialny zasięg działania naczelnika urzędu skarbowego:

  • część miasta na prawach powiatu – Kielce obejmująca pozostałe ulice na zachód od ulic: Warszawska, Rynek, Duża, Jana Pawła II, Ściegiennego.
  • część powiatu kieleckiego obejmująca gminy: Chęciny, Łopuszno, Miedziana Góra, Mniów, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk.