Drugi Urząd Skarbowy Gdańsk

Kontakt do Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Drugi Urząd Skarbowy Gdańsk? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Drugi Urząd Skarbowy Gdańsk. Zobacz adres e-mail do Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku. Szukasz numerów kont bankowych Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku – Najważniejsze informacje

Drugi Urząd Skarbowy Gdańsk

Adres Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku:

Kołobrzeska 43, 80-391 Gdańsk

Telefon Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku:

(58) 765-45-00

Drugi Urząd Skarbowy Gdańsk – godziny otwarcia:

poniedziałek 07:30–18:00
wtorek 07:30–15:30
środa 07:30–15:30
czwartek 07:30–15:30
piątek 07:30–15:30

Adres e-mail Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku:

us2206@pm.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku:

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
NBP O/O Gdańsk 83 1010 1140 0066 6622 2100 0000

Podatek od towarów i usług (VAT)
NBP O/O Gdańsk 33 1010 1140 0066 6622 2200 0000

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
NBP O/O Gdańsk 80 1010 1140 0066 6622 2300 0000

Inne dochody
NBP O/O Gdańsk 74 1010 1140 0066 6622 2700 0000

KP PCC SD 
NBP O/O Bydgoszcz 62 1010 0055 0202 2060 0007 0000

Opłata skarbowa za Zaświadczenie na rachunek bankowy:
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Nr konta: 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935

Strona internetowa Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku:

http://www.gdansk.apodatkowa.gov.pl/drugi-urzad-skarbowy-w-gdansku

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

zakres terytorialnego zasięgu działania Izby Skarbowej w Gdańsku obejmuje obszar województwa pomorskiego, w którym znajdują się siedziby 21 urzędów skarbowych (w tym 1 wyspecjalizowanego).