Drugi Urząd Skarbowy Częstochowa

Kontakt do Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Drugi Urząd Skarbowy Częstochowa? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Drugi Urząd Skarbowy Częstochowa. Zobacz adres e-mail do Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie. Szukasz numerów kont bankowych Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie – Najważniejsze informacje

Drugi Urząd Skarbowy Częstochowa

Adres Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie:

Tkacka 3, 42-200 Częstochowa

Telefon Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie:

(34) 378-61-00

Drugi Urząd Skarbowy Częstochowa – godziny otwarcia:

poniedziałek 07:30–18:00
wtorek 07:30–15:30
środa 07:30–15:30
czwartek 07:30–15:30
piątek 07:30–15:30

Adres e-mail Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie:

us2410@sl.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie:

Rachunki bankowe urzędu prowadzone przez Okręgowy Oddział NBP w Katowicach

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 06101012120016742221000000

Podatek od towarów i usług VAT – 53101012120016742222000000

Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-5,PIT-5L, podatek dochodowy zryczałtowany, podatek od wynagrodzeń PIT-4, podatek od umów-zleceń, rozliczenia roczne PIT 36-37, PIT-36L, PIT-38 – 03101012120016742223000000

Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych – 94101012120016742227000000

Rachunki bankowe urzędu prowadzone przez Okręgowy Oddział NBP w Bydgoszczy

Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC, podatek od spadków i darowizn SD, karta podatkowa KP – 97101000550202410000070000

Strona internetowa Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie:

http://www.katowice.apodatkowa.gov.pl/drugi-urzad-skarbowy-w-czestochowie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Część miasta na prawa powiatu Częstochowa tj. ulice położone na wschód od Al. Wojska Polskiego i linii tramwajowej.
Część powiatu częstochowskiego obejmująca miejscowości: Dąbrowa Zielona, Janów, Kłomnice, Koniecpol, Kruszyna, Lelów, Mstów, Olsztyn, Przyrów, Rędziny.