Drugi Urząd Skarbowy Bydgoszcz

Kontakt do Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Drugi Urząd Skarbowy Bydgoszcz? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Drugi Urząd Skarbowy Bydgoszcz. Zobacz adres e-mail do Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Szukasz numerów kont bankowych Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Drugi Urząd Skarbowy w Bydgoszczy – Najważniejsze informacje

Drugi Urząd Skarbowy Bydgoszcz

Adres Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy:

Wojska Polskiego 20B, 85-001 Bydgoszcz

Telefon do Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy:

(52) 363-33-66

Drugi Urząd Skarbowy Bydgoszcz – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy:

us0405@kp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy:

  • 42 1010 1078 0050 6322 2100 0000 podatek dochodowy od osób prawnych
  • 89 1010 1078 0050 6322 2200 0000 podatek od towarów i usług (VAT)
  • 39 1010 1078 0050 6322 2300 0000 podatek dochodowy od osób fizycznych
  • 33 1010 1078 0050 6322 2700 0000 pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych
  • 15 1010 0055 0200 4050 0007 0000 zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn

Strona internetowa Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy:

http://www.bydgoszcz.apodatkowa.gov.pl/drugi-urzad-skarbowy-w-bydgoszczy

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Dzielnice Bydgoszczy: Biedaszkowo, Czersko Polskie, Glinki, Górzyskowo, Kapuściska, Łęgnowo, Stare Miasto łącznie z Wyspą Młyńską, Szwederowo, Wyżyny, Wzgórze Wolności

Terytorialne zasięgi działania Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy i Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy dzieli granica wyznaczona nurtem rzeki Brdy od mostu Pomorskiego do ujścia rzeki Wisły do mostu w Fordonie.

PIT z Drugim Urzędem Skarbowym w Bydgoszczy

Rozliczenie deklaracji PIT w Bydgoszczy powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”