Drugi Urząd Skarbowy Białystok

Kontakt do Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Drugi Urząd Skarbowy Białystok? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Drugi Urząd Skarbowy Białystok. Zobacz adres e-mail do Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku. Szukasz numerów kont bankowych Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku – Najważniejsze informacje

Drugi Urząd Skarbowy Białystok

Adres Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku:

Plażowa 17, 15-502 Białystok

Telefon Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku:

(85) 878-51-00

Drugi Urząd Skarbowy Białystok – godziny otwarcia:

poniedziałek 07:30–18:00
wtorek 07:30–15:30
środa 07:30–15:30
czwartek 07:30–15:30
piątek 07:30–15:30

Adres e-mail Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku:

us2004@pd.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku:

Rachunki bieżące Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku do gromadzenia dochodów budżetowych:

CIT – podatek dochodowy od osób prawnych:
19 1010 1049 0026 0022 2100 0000     NBP O/O Białystok

VAT – podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier:
66 1010 1049 0026 0022 2200 0000     NBP O/O Białystok

PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych:
16 1010 1049 0026 0022 2300 0000     NBP O/O Białystok

KP, PCC, SD – zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn:
34 1010 0055 0202 0040 0007 0000 NBP O/O Bydgoszcz

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:
10 1010 1049 0026 0022 2700 0000    NBP O/O Białystok

Rachunki sum depozytowych Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku

Egzekucja administracyjna:
90 1010 1049 0026 0013 9120 0000    NBP O/O Białystok

56 1010 1049 0026 0013 9120 1000    NBP O/O Białystok

Opłata skarbowa – Urząd Miejski w Białymstoku

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132 BANK PEKAO SA

Strona internetowa Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku:

http://www.bialystok.apodatkowa.gov.pl/drugi-urzad-skarbowy-w-bialymstoku

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

miasta:

część miasta na prawach powiatu – Białystok pod nazwami: Bagnówka, Bojary, Dojlidy, DojlidyGórne, Fasty, Halickie, Pieczurki, Pietrasze, Przemysłowa, Skorupy, Wygoda, Zagórki, Zawady

gminy:

 • Choroszcz,
 • Czarna Białostocka,
 • Dobrzyniewo Duże,
 • Gródek,
 • Juchnowiec Kościelny,
 • Łapy,
 • Michałowo,
 • Poświętne,
 • Supraśl,
 • Suraż,
 • Turośń Kościelna,
 • Tykocin,
 • Wasilków,
 • Zabłudów,
 • Zawady.